Více

Úpravy polygonů ve vrstvách postgis

Úpravy polygonů ve vrstvách postgis


Používám qgis k vytváření polygonů ve vrstvě postgis. Mohu vytvořit polygony a bez problémů je uložit, ale nemohu je odstranit nebo použít nástroj uzel k přemístění bodů existujících polygonů. Úpravy jsou povoleny, ale nástroj uzel i odstranit vybraný nástroj jsou šedé (i když je vybrán prvek v aktuální vrstvě):

Viděl jsem příspěvky jinde, které naznačují, že tyto druhy úprav by měly být možné. Je to chyba v aktuálním vydání qgis, nebo tyto funkce prostě nejsou podporovány?

Aktualizace

Ukázalo se, že nemohu upravovat žádný atributy v tabulce atributů, a to ani při použití tlačítka „přidat funkci“ v tabulce atributů.


Zkontrolujte, zda má vaše tabulka sloupec s primární klíč. Pokud ne, můžete jej přidat takto:

ZMĚNIT TABULKU .

PŘIDAT SLOUPEC bigserial primární klíč;

Mělo by to vyřešit váš problém s úpravami. Pokud ne - existuje problém s oprávněními, jak řekl @Mapperz.


Podívejte se na video: S2 - veelhoeken