Více

Může GeoServer GetFeatureInfo vrátit název třídy namísto hodnoty rastrového pixelu?

Může GeoServer GetFeatureInfo vrátit název třídy namísto hodnoty rastrového pixelu?


V GeoServeru 2.6 mám publikovanou rastrovou mapu využití / pokrytí. Když používám dotazovací nástroj, dostanu hodnotu pixelu (např .: 1). Existuje způsob, jak geoserver vrátit, co hodnota 1 znamená v mém využití půdy rastr? Například 1: Zemědělství; 2: Les atd.


To by bylo možné s textovým / html informačním formátem prostřednictvím šablon volných značek. Tato otázka byla zohledněna v tomto nedávném vlákně v seznamu adresátů uživatelů geoserveru http://thread.gmane.org/gmane.comp.gis.geoserver.user/47368