Více

Jak zobrazit nejkratší cestu, která se vypočítá pomocí Networkx?

Jak zobrazit nejkratší cestu, která se vypočítá pomocí Networkx?


Mám graf G (vytvořený z tvarového souboru silniční sítě) a zdrojový uzel S a cílový uzel D. Vypočítal jsem délku nejkratší cesty pomocí single_source_dijkstra_path_length, ale nyní potřebuji uložit skutečnou cestu do shapefile. To nepomůže, protože vrací grafickou reprezentaci mé sítě, která nevypadá jako moje původní síť. Existuje způsob, jak tuto cestu uložit samostatně jako soubor tvaru?


Když čtete shapefile v networkx s read_shp networkx zjednodušuje řádek na začátek a konec, přestože zachovává všechny atributy a reprezentaci funkce WKT a WKB při opětovném exportu dat.

Chcete -li získat podmnožinu grafuGna základě nejkratší cesty můžete jednoduše získat subraph:

result_graph = g.subgraph (nx.shortest_path (g, 'from', 'to'))

A pak můžete výsledek exportovat pomocí write_shp. To zapíše soubor shapefile uzlu a soubor shape edge do zadaného adresáře.

nx.write_shp (result_graph, 'output_directory')

Podívejte se na video: Story so far - Using NetworkX