Více

Používáte pro mapování chlorofylu satelit s dálkovým průzkumem?

Používáte pro mapování chlorofylu satelit s dálkovým průzkumem?


Umístěním mého výzkumu jsou nádrže o rozloze 47 a 62 km2.

Potřebuji lepší rozlišení obrazu než Landsat (Pan).


Můžete zkusit MODIS Gridded Vegetation Indices.

S produkty MODIS jsem pracoval již dříve a mohu ručit za jejich kvalitu, přestože jsem neprovedl žádnou analýzu chlorofylu, jako je ta, kterou uvádíte.


הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה

מיפוי וגיאו-אינפורמציה הוא ענף מדעי וטכנולוגי בין תחומי הנדרש במבנה ואופי הנתונים והמידע המרחבי, הנדרשים לניהול, פיתוח ושימוש של תשתיות ופתרון ותיות מדעיות והנדסיות מרחב ומיקום. מיפוי וגיאו-אינפורמציה משלבים ניתוח מודלים גאוגרפיים, פיתוח מסדי נתונים מרחביים, מדידות מדויקות, תכנון מערכות מידע, אינטראקציה בין אדם למחשב, תצוגה ושירותים מי מ

נגישות המידע המרחבי, ההנדסי והגיאוגרפי ומערכות המחשוב המהיר והאינטרנט הפכו מידע זה לאלמנט חשוב בתעשיות המידע המודרני. חשיבות זו באה לידי ביטוי הן בתחום הפצת המידע והן בתחום פיתוח יישומים. פיתוחים מעין אלה מבוצעים כיום באמצעות מהנדסי מיפוי וגיאו-אינפורמציה בחברות ההיי-טק בארץ ובעולם.

הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה מהווה את הבסיס למערכות המיפוי המודרניות, לניהול ופיתוח תשתיות הבינוי והתחבורה, הטלקומוניקציה והאנרגיה, לפיתוח מערכות מדויקות למודיעין ושליטה, לניהול משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, לתכנון עירוני, לתיירות, ולחקלאות, והיא תומכת בתהליכים קרטוגרפיים וגאודטיים, בניווט, במדידה לוויינית (GNSS), בפוטוגרמטריה, בחישה מרחוק, בניתוח מרחבי, ובמיפוי באינטרנט.

נגישות למידע המרחבי, ההנדסי והגיאוגרפי ומערכות המחשוב המהיר והאינטרנט הפכו את המ פויפוי וגיאו-אינפורמציה לממשק מרכזי וחשוב בתעשיות המידע המודרני. חשיבות זו באה לידי ביטוי הן בתחום הפצת המידע והן בתחום פ תוחי מיפוי וגיאו-אינפורמציה בחברות היי-טק והזנק בארץ ובעולם.


Monitorování vývoje cukrové řepy a její predikce výnosů pomocí dat dálkového průzkumu

Rozvinutý přístup umožňuje vývoj monitorovacích a kontrolních nástrojů plodin cukrové řepy pomocí satelitních snímků v zavlažovaném obvodu planiny Tadla v Maroku. Poskytuje rámec pro vedení a zlepšování činností zemědělců a manažerů od výsadby až po sklizeň.

Modelování a mapování salinizace zemědělských půd pomocí dat dálkového průzkumu

Salinizace je hlavním problémem degradace půdy, který ohrožuje úrodnost půdy a negativně ovlivňuje růst a vývoj rostlin, což vede k nižším výnosům plodin a dlouhodobé sterilizaci půdy. Experimentální metody monitorování slanosti půdy přímým měřením in situ vyžadují značný čas a zdroje a jsou také velmi omezené v prostorovém pokrytí. Zatímco na dálku Přečtěte si více o modelování a mapování salinizace zemědělských půd pomocí dat dálkového průzkumu […]

Webová aplikace založená na GIS pro management zemědělských plodin

V této případové studii představujeme prototyp webové aplikace, která umožňuje monitorování a správu pozemků cukrové řepy v zavlažovaném obvodu pláně Tadla v Maroku. Tato aplikace umožňuje online geovizualizaci prostorové databáze ploch cukrové řepy a jejich zdravotního stavu prostřednictvím webového mapového rozhraní, které usnadňuje víceúrovňové Číst více o webové aplikaci GIS pro správu zemědělských plodin […]


Abstraktní

V rozvojových zemích, jako je Bangladéš, došlo k rychlým změnám v lesní oblasti v důsledku nezákonného zasahování a lze ji omezit pomocí místních komunit. Vědci vždy považovali městskou expanzi za příčinu odlesňování, a to není pro poražený les Chunati výjimkou. Asi 50 % primárních (přírodních) lesů bylo za posledních 20 let vytěženo v rezervě. Proto je nezbytné posoudit lesní porost za účelem monitorování a snížení degradace lesů. Tento příspěvek ukazuje výzkum lesního porostu a využití půdy v kopcovité oblasti lesního porostu Chunati v Bangladéši integrací participativního mapování, geografického informačního systému (GIS) a dálkového průzkumu Země. Mapa lesního porostu a využití území byla vytvořena pomocí přístupu participativního mapování, kde je označeno a monitorováno několik komplexních prostorových prvků pomocí prostorových znalostí místní komunity a satelitních snímků. Studie také demonstruje degradaci lesa Chunati a konflikty mezi lidmi a přírodou. Asi 16 % dobře zásobeného lesa Chunati beat bylo degradováno nelegální těžbou a zasahováním do rezervního lesa, což jsou hlavní faktory, které je třeba omezit. Lesní oddělení čelilo obtížím při provádění obnovy, protože lesní oblast nebyla vymezena. Mapy vytvořené během tohoto výzkumu odhadují celkovou plochu zasaženou antropogenními aktivitami. Tyto mapy mohou tvůrcům politik pomoci monitorovat lesní porosty Chunati, což dále pomůže implementovat politiku využívání půdy a ochranu lesů.


Hydrogeomorfologie

  • Autor: Md Babar
  • Vydavatel: Nové indické publikování
  • Datum vydání : 2005
  • Žánr: Věda
  • Stránky: 288
  • ISBN 10: 8189422014

Hydrogeomorphology je věda vztahující se k geografickým, geologickým a hydrologickým aspektům vodních útvarů a jejich změnám v reakci na kolísání toku a na události způsobené přírodou a lidmi. Kniha pojednává o aspektech vodních zdrojů, vlastnostech zvodně, strukturálních a odvodňovacích schématech, se zvláštním zřetelem na nejnovější témata, jako je těžba dešťové vody, rozvoj povodí, dálkový průzkum Země, GIS, GPS, DSTM, MCE a TIR. Sociální, kulturní a administrativní kroky, problémy s jejich řešením a prostředky udržitelného rozvoje nacházejí v knize cestu, a proto je kniha povinnou koupí pro všechny zúčastněné. Tato kniha se zabývá podrobnými studiemi hydrogeologie a geomorfologie. Jejich jednoduchá a přesná prezentace pomocí obrázků a tabulek slouží nejen studentům, ale také profesionálům v oblasti zemědělského a stavebního inženýrství, životního prostředí, geologie, geomorfologie, hydrogeologie, hydrologie a zavlažování.


Rychlé odkazy

leloglumetu.edu.tr

Katedra stavebnictví

zakyurekmetu.edu.tr

Členové akademického výboru

Zájmy výzkumu GGIT

Katedra biologických věd

cbilgin metu.edu.tr

Katedra počítačové techniky

yazicimetu.edu.tr

Katedra stavebnictví

zakyurek metu.edu.tr

Katedra stavebnictví

bozkus metu.edu.tr

Katedra stavebnictví

· Analýzy bezpečnosti provozu a nehod

· Správa síťového provozu

· Inteligentní dopravní systémy

· Prognózy cestovní poptávky

· Vývoj algoritmu srážek pomocí satelitních dat

· Aplikace hydrometeorologického modelu pomocí dálkového průzkumu Země a GIS v extrémních klimatických podmínkách

· Koloběh vody a energie pomocí nástrojů podporovaných numerickými modely, asimilací dat a dálkovým průzkumem

· Časová řada vlhkosti půdy, změna měřítka, kvantifikace chyb a fúze

· Kvantifikace srážek na základě radaru a odhad sloučeného produktu

· Variabilita parametrů povrchu země prostřednictvím srážek a evapotranspirace

· Analýza a predikce sucha

· Geografické informační systémy

· Urbanistický design
· Place-making
· Udržitelná městská regenerace
· Průmyslové dědictví

· Participativní plánování a návrh

· Zdravý rozvoj komunity

· Fyzická aktivita a zdraví
· Počítačem podporované společné plánování a návrh

· Změna klimatu a odvětví dopravy

· Plánování městského železničního systému

· Udržitelný rozvoj měst

· Smart City (Smart Tools for Urban Planning and Design)

Katedra environmentálního inženýrství.

tuncelmetu.edu.tr

bbernametu.edu.tr

Katedra geologického inženýrství

suzenmetu.edu.tr

· Geografické informační systémy

· Přírodní nebezpečí a hodnocení rizik

Katedra geologického inženýrství

yilmazkmetu.edu.tr

· Integrované modelování povodí

· Aplikace dálkového průzkumu v hydrologii

Katedra geologického inženýrství

ozacar metu.edu.tr

Geodetické a geografické informační technologie

leloglu metu.edu.tr

· Dálkový průzkum, zejména hyperspektrální a SAR

Katedra architektury

krvácejícímetu.edu.tr

Katedra architektury

tanyermetu.edu.tr

Katedra ropného inženýrství

serhatmetu.edu.tr

ksibelmetu.edu.tr


Abstraktní

V rozvojových zemích, jako je Bangladéš, došlo k rychlým změnám v lesní oblasti v důsledku nezákonného zasahování a lze ji omezit pomocí místních komunit. Vědci vždy považovali městskou expanzi za příčinu odlesňování, a to není pro poražený les Chunati výjimkou. Asi 50 % primárních (přírodních) lesů bylo za posledních 20 let vytěženo v rezervě. Proto je nezbytné posoudit lesní porost za účelem monitorování a snížení degradace lesů. Tento příspěvek ukazuje výzkum lesního porostu a využití půdy v kopcovité oblasti lesního porostu Chunati v Bangladéši integrací participativního mapování, geografického informačního systému (GIS) a dálkového průzkumu Země. Mapa lesního porostu a využití území byla vytvořena pomocí přístupu participativního mapování, kde je pomocí komplexních znalostí místní komunity a satelitních snímků označeno a monitorováno několik komplexních prostorových prvků. Studie také demonstruje degradaci lesa Chunati a konflikty mezi lidmi a přírodou. Asi 16 % dobře zásobeného lesa Chunati beat bylo degradováno nelegální těžbou a zasahováním do rezervního lesa, což jsou hlavní faktory, které je třeba omezit. Lesní oddělení čelilo obtížím při provádění obnovy, protože lesní oblast nebyla vymezena. Mapy vytvořené během tohoto výzkumu odhadují celkovou plochu zasaženou antropogenními aktivitami. Tyto mapy mohou tvůrcům politik pomoci monitorovat lesní porosty Chunati, což dále pomůže implementovat politiku využívání půdy a ochranu lesů.


Aplikace GIS v zemědělství.

Aplikace GIS v zemědělství hraje v rostlinné výrobě po celém světě stále důležitější roli.

Pomohlo zemědělcům při zvyšování produkce, snižování nákladů a efektivnější správě jejich půdních zdrojů.

GIS v zemědělství pomáhá zemědělcům dosáhnout vyšší produktivity a snížených nákladů tím, že umožňuje lepší správu půdních zdrojů.

Zemědělská komunita trápí sucha, záplavy, roje hmyzu a špatná zemědělská technika po celá staletí.

Geografické informační systémy jsou neuvěřitelně užitečné v tom, že dokážou mapovat a projektovat aktuální a budoucí výkyvy srážek, teploty, produkce plodin a další.

Mapováním geografických a geologických vlastností současné (a potenciální) zemědělské půdy mohou vědci a zemědělci spolupracovat na vytváření efektivnějších a efektivnějších zemědělských technik.

To by mohlo zvýšit produkci potravin v částech světa, které se snaží vyrobit dostatek pro lidi kolem sebe.

Může také analyzovat údaje o půdě v kombinaci s historickými zemědělskými postupy, aby určila, jaké plodiny je nejlepší zasadit, kam by měly směřovat a jak udržovat úroveň výživy půdy tak, aby rostlinám nejlépe prospívala.

Zemědělské mapování v rámci GIS hraje zásadní roli při monitorování a řízení půdy a zavlažování dané zemědělské půdy.

Jedno hlavní využití zemědělství v GIS pomáhá při řízení a kontrole zemědělských zdrojů.


Kurzy UW-Madison v GIScience

Přehled geoprostorové vědy
Geog 170: Náš digitální glóbus - přehled GIScience

Geografické informační systémy (GIS)
Geog 377: Úvod do GIS
Geog 378: Úvod do geocomputingu
Geog 574: Prostorové databáze
Geog 576: Prostorové webové a mobilní programování
Geog 578: GIS aplikace
Geog 579: GIS a prostorová analýza
Geog 970: Seminář

Kurzy GIS specifické pro doménu:

Environmentální/přírodní zdroje
PLA 695: Aplikace GIS v přírodních zdrojích

Zoologie
Zoo 504: Modelování zvířecích krajin

Plánování
PLA 622: GIS pro plánovače
PLA 841: Plánování ekologického města
PLA 969: GIS a aplikace pro plánování

Krajinná architektura
PLA 262: Krajinný inventář a metody hodnocení zesilovačů
PLA 462: Regionální design
PLA 695: Aplikace GIS v přírodních zdrojích

Kartografie
Geog 370: Úvod do kartografie
Geog 572: Grafický design v kartografii
Geog 575: Interactive Cartography and Geovisualization
Geog 970: Seminář

Dálkové snímání
F & ampW ECOL 371: Úvod do dálkového průzkumu prostředí
Civ Engr/Envir St/Forestry 556: Dálkové snímání Digitální zpracování obrazu
GeoSci 118: Monitorování Země pomocí satelitu

Global Positioning System (GPS)
GeoSci 444: Praktické aspekty GPS průzkumu


Kombinované využití socioekonomické analýzy, dálkového průzkumu a dat GIS pro mapování nebezpečí sesuvu půdy pomocí ANN

Termín sesuv půdy zahrnuje širokou škálu pozemních pohybů, jako jsou skluzavky, pády, toky atd., Převážně na základě gravitace pomocí několika podmiňujících a spouštěcích faktorů. Zejména v posledních dvou desetiletích roste mezinárodní zájem o posouzení náchylnosti k sesuvům půdy, hodnocení rizik nebo rizik.

V tomto příspěvku představujeme kombinované využití socioekonomických dat, dálkového průzkumu dat a GIS pro vývoj techniky pro mapování citlivosti na sesuv půdy pomocí umělých neuronových sítí a poté aplikovat tuto techniku ​​na vybrané oblasti studia v okrese Nilgiris v Tamil Nadu a analyzovat socio ekonomický dopad v místech sesuvu půdy.

Umístění sesuvu půdy je určeno interpretací satelitních snímků a údajů z terénního průzkumu a prostorové databáze topografie, využití půdy, lesa a půdy. Poté jsou z prostorové databáze extrahovány faktory související se sesuvem půdy. Tyto faktory jsou poté použity s umělou neurální sítí k analýze náchylnosti k sesuvu půdy. Váha každého faktoru je určena tréninkovou metodou zpětného šíření. Budou identifikovány a použity různé tréninkové sady k analýze a ověření účinku školení. Index náchylnosti k sesuvu půdy bude vypočítán metodou zpětného šíření a mapa citlivosti bude vytvořena pomocí programu GIS. Výsledky analýzy citlivosti na sesuv byly ověřeny pomocí údajů o poloze sesuvu. V tomto výzkumu se GIS používá k velmi efektivní analýze obrovského množství dat a ANN jako účinný nástroj pro zachování přesnosti a přesnosti. Nakonec umělá neuronová síť prokáže, že je to účinný nástroj pro analýzu náchylnosti k sesuvu ve srovnání s konvenční metodou mapování sesuvů. Socioekonomický dopad je analyzován dotazníkovou metodou. Byl proveden přímý průzkum s lidmi žijícími v sesuvných oblastech prostřednictvím různých otázek. Tento faktor se také používá jako jeden z faktorů způsobujících sesuv půdy pro přípravu mapy nebezpečí sesuvů.


Podívejte se na video: Instalace SATELIT LNB ASTRA DVB-S