Více

Zobrazení rastrového obrázku v MapServer WMS

Zobrazení rastrového obrázku v MapServer WMS


Pokouším se zobrazit rastrový obrázek pomocí MapServeru, ale nic nezobrazuje, stránka je prázdná

Můj kód souboru mapy je:

NÁZEV MAPY "ny_pop" SHAPEPATH "C:  ms4w  apps  webgis  mpgaps" ROZSAH 8240841.450745 2400319.900386 9218007.463612 3107183.406947 VELIKOST 450 500 STAV VYPNUTÝ ODBOR NA IMAGETYPE "png" PROJEKT "= 9 /PNG MIMETYPE "image/png" IMAGEMODE RGB EXTENSION "png" FORMATOPTION "GAMMA = 0,75" END WEB METADATA "wms_title" "WMS Pop Tif" "wms_onlineresource" "http: // localhost: 8085/cgi-bin/mapserv.exe ? mode = map & map = C:  ms4w  apps  webgis  mpgaps  raster.map "" wms_enable_request "" GetMap GetFeatureInfo GetCapabilities "END END ############# LAYER NAME" ny_pop "DATA" 094_056_d_26mar2012_5 března-08.tif "STAV VYPNUT TYP RASTER METADATA" wms_title "" WMS NY Raster "" wms_srs "" EPSG: 900913 "END END ############

KONEC

Datová cesta je C: ms4w apps webgis mpgaps


Zdá se, že problém je v následujícím řádku:

"wms_onlineresource" "http: // localhost: 8085/cgi-bin/mapserv.exe? mode = map & map = C: ms4w apps webgis mpgaps raster.map"

Změňte to na:

"wms_onlineresource" "http: // localhost: 8085/cgi-bin/mapserv.exe? mapa = C: ms4w apps webgis mpgaps raster.map"

Therežim = mapa &možnost není pro WMS správná