Více

Jak nepovolit přetažení mapy z okna pomocí OpenLayers 3?

Jak nepovolit přetažení mapy z okna pomocí OpenLayers 3?


Můžu mapu přetáhnout z okna.

Viz tento příklad. Mohu zakázat tato ohraničení, která neumožňují přetažení mapy z okna?


  1. Nejprve používáte velmi starou verzi OL3. 3.0.0, zatímco běží currenlty verze 3.11.2.
  2. Řešení, které navrhuje @Zoltan, zabrání tomu, aby se vaše mapa přesunula mimo její rozsah. Nejsem si jistý, jestli vám to pomůže.
  3. Váš případ může vyřešit kombinace návrhu @zoltan + parametru maxZoom.
  4. Příklad, který zadáváte, je horizontální balení dlaždic. V důsledku toho je vaše šířka mapy ve srovnání s výškou příliš velká. Pro konkrétní vrstvu, kterou používátenový ol.source.MapQuestneexistuje možnost jej deaktivovat. Ale u ostatních vrstev dlaždic, jako je OSM, máte možnost zakázat x wrapping. jako tak

    new ol.layer.Tile ({source: new ol.source.OSM ({wrapX: false})})

nyní pomocí tohoto případu a maxZoom vyřeší váš problém.

  1. Pokud žádný z výše uvedených případů nevyhovuje vašemu případu, zkuste stylizovat div, který používáte k umístění mapy, a dát nejnižší výšku, aby se s mapou vyrovnala.

Podívejte se na video: OpenLayers Add Vector Layer to Web Map