Více

Zachování metadat po zpracování souborů s tvary

Zachování metadat po zpracování souborů s tvary


Toto je opravdu moje první práce s metadaty a mám s tím jen pár obav.

Jak by vypadal stav metadat (soubor xml) hypoteticky, kdybych měl sloučit dva soubory tvarů dohromady a poté je rozložit zpět do jednotlivých tvarů? Dojde ke změně metadat? Nebo to zůstane stejné?

Moje další otázka je, jaký by byl nejlepší způsob, kdybych rád zachoval metadata v jejich originále, i když tvar prošel nějakým geoprocesem?


Nástroj sloučení uchovává metadata, ale kupodivu pouze metadata pro první vstup v seznamu vstupů pro sloučení. Jak řekl mattytunks21, zkopírováním souboru XML, který je přidružen k ostatním souborům vrstev, se metadata uloží a pak stačí zkopírovat a vložit obsah xml z jednoho do druhého, abyste měli všechna metadata.


Chcete -li zachovat data, můžete exportovat soubory xml před provedením geoprocesu.


Podívejte se na video: John Deere Operations Center January 2021 Updates