Více

Sloučit více funkcí linestring do jednoho víceřádkového řetězce

Sloučit více funkcí linestring do jednoho víceřádkového řetězce


Jak pomocí QGis nebo ogr2ogr převedu vektorový soubor obsahující více prvků linestrings na jednu víceřádkovou funkci?

V tuto chvíli to dělám ručně převedením dat na GeoJson a jejich ruční úpravou.


Můžete použít Rozpustit nástroj od QGIS:

Vektor > Nástroje pro geoprocesing > Rozpustit


Podívejte se na video: Jak rozdělit text z jedné buňky do sloupců