Více

Bodový stohovač geoserver css

Bodový stohovač geoserver css


Přečetl jsem si tento článek o transformaci geoservers pointStacker: http://suite.opengeo.org/opengeo-docs/cartography/rt/pointstacker.html

Je tato funkce implementována v geoserver css? Pokud ano, lze uvést jednoduchý příklad?


Funkce vykreslování GeoServeru jsou nezávislé na použitém stylu. Příklady využití funkcí v CSS najdete na této stránce. Takže něco jako (zcela nevyzkoušeno):

*{vec: PointStacker (parametr (data), parametr (velikost buňky, 30), parametr (outputBBOX (env (wms_bbox)),…}

Podívejte se na video: Advanced Geoserver: Tile Caching Basics.