Více

QGIS - Chyby Pythonu se nehlásí do Python Console

QGIS - Chyby Pythonu se nehlásí do Python Console


Psal jsem několik malých doplňků pro použití v QGIS a zjistil jsem, že během vývoje je velmi užitečné hlásit volání zpětného volání do pluginu konzoly python.

Používám QGIS na třech strojích, ale zjistil jsem, že nyní na dvou z nich procházejí všechny chyby/zpětné vazby pythonu obecným dialogovým oknem chyb v Pythonu - k tomu dochází pouze v případě chyby při spuštění pluginu na počítači, který hlásí trasování zpět do konzoly pythonu.

Ví někdo, jak bych mohl nastavit chování zpět na hlášení do konzoly pythonu namísto dialogového okna?


Zkuste zadat:

sys.excepthook = sys .__ kromě háku__

na začátku skriptu


Mdhntd

Je vnitřek Pytle držení ve skutečnosti extradimenzionálním prostorem?

Vázací dvojitý uzel garbarge bagu

Je riskantní přejít od široké geografické diverzifikace k investování převážně na méně rozvinutých trzích?

Jak se mluvčí německého jazyka rozhodnou, co by mělo být na levé straně slovesa?

Profesor odmítá napsat doporučující dopis studentům, kteří s ním nenapsali výzkumnou práci

„Tvrdá práce nikdy nikomu neublížila“ Proč ne „bolí“?

FORMAT vrací velkou velikost řádku a velikost dat

Výchozí argument pro funktor v parametru šablony

Kde na Zemi je nejjednodušší přežít v divočině?

Jak učiním své cvičení na prázdno jasnějším?

Jaký má toto makro smysl?

MOSFET se zlomil po připojení kondenzátorové banky

Proč britský premiér potřebuje povolení Parlamentu k vyhlášení všeobecných voleb?

Odeslání životní práce je děsivé - Pomoc!

Byl „Hobit“ někdy zkrácen?

Co je zdrojem strachu z extra Fear efektu kouzla Relikvie?

Je možné pozorovat vesmírný odpad dalekohledem?

Jsou jazyk a myšlení stejné?

Jaká je výstřednost oběžné dráhy (trajektorie), která klesá přímo dolů do středu?

Nikdy nedělat veřejné členy virtuální/abstraktní - opravdu?

Prostorové spojení GeoPandas generuje v konzole QGIS 3.8 Python chybu

Chyba Pythonu s vážením na inverzní vzdálenost v QGIS 2.0QuickFinder Plugin QGIS generuje chyby v Pythonu Získávání chyb při importu GeoPandas do konzoly Pythonu Ladit plugin QGIS3 pomocí kódu Visual Studio

Chci provést prostorové spojení pomocí GeoPandas v konzole Python QGIS 3.8 takto:

ale nejde to. Vždy zobrazuje následující chybu:

Ale pokud jej spustím v prostředí OSGeo4W, běží správně takto:

Jaký je rozdíl mezi konzolou pythonu v aplikaci QGIS a v prostředí OSGeo4W Shell?
A jak to mohu opravit?

chyba je způsobena rtree a ne GeoPandas (geopandy používají rtree)

Ale běží to správně, když to zkouším v prostředí OSGEO4W

Chci provést prostorové spojení pomocí GeoPandas v konzole Python QGIS 3.8 takto:

ale nejde to. Vždy zobrazuje následující chybu:

Ale pokud jej spustím v prostředí OSGeo4W, běží správně takto:

Jaký je rozdíl mezi konzolou pythonu v aplikaci QGIS a v prostředí OSGeo4W Shell?
A jak to mohu opravit?

chyba je způsobena rtree a ne GeoPandas (geopandy používají rtree)

Ale běží to správně, když to zkouším v prostředí OSGEO4W

Chci provést prostorové spojení pomocí GeoPandas v konzole Python QGIS 3.8 takto:

ale nejde to. Vždy zobrazuje následující chybu:

Ale pokud jej spustím v prostředí OSGeo4W, běží správně takto:

Jaký je rozdíl mezi konzolou pythonu v aplikaci QGIS a v prostředí OSGeo4W Shell?
A jak to mohu opravit?

Chci provést prostorové spojení pomocí GeoPandas v konzole Python QGIS 3.8 takto:

ale nejde to. Vždy zobrazuje následující chybu:

Ale pokud jej spustím v prostředí OSGeo4W, běží správně takto:

Jaký je rozdíl mezi konzolou pythonu v aplikaci QGIS a v prostředí OSGeo4W Shell?
A jak to mohu opravit?


Textový Python Tic Tac Toe

Mít třídu pro hráče se zdá být příliš komplikované. Stačila by jednoduchá pojmenovaná dvojice.

Funkce main () provádí většinu zvedání těžkých břemen. Můžete mít třídu Game, která vezme seznam hráčů (nebo jednotlivé objekty) jako počáteční parametry a poté implementuje logiku hry.

Na požádání můžete get_player_input znovu použít další hra od uživatele.

Při práci s náhodnou knihovnou je obecně dobré ji nasadit na začátku.

Kamera Board.display bude vytvořena jako 1řádková:

Místo metody Board.display přepište __str__ a jednoduše vytiskněte (board).

Alternativní implementace is_full:

Zmeškali jste příležitost OO.

Máte třídního hráče, ale stále & quotswitching na interní data & quot. Uděláte toto:

což v Playeru není metoda. A později uděláte toto:

Tento akt psaní, pokud player.is_human:. jinak:. je & quotswitching na interních datech & quot. Jsou to & quot; interní data & quot; protože je nedostáváte mimo třídu. Je to & quotswitching & quot, protože děláte exkluzivní volbu.

Zapnutí interních dat je „vůně kódu“, která naznačuje, že možná budete potřebovat novou třídu. V tomto případě si myslím, že děláte:

Navrhuji, aby IO konstruktor přebíral vstupní a výstupní toky a zpracovával zobrazení desky a výzvu k novému přesunu.

Navrhnu také, abyste napsali nějakou třídu TextIO a dali jí metody jako & quotprompt for input & quot; & & quot; a string & quot; & & quotread an integer & quot. Tato základní sada operací může být stavebními kameny vaší třídy PlayerIO a umožní vytvořit falešný objekt pro testování jednotek.


2 odpovědi 2

1. Kontrola

Nedoporučuje se používat jmenný prostor std - problém je v tom, že se importují všechny identifikátory ze std a některé z nich mohou stínovat názvy z jiných modulů, které potřebujete použít. Viz tato otázka na přetečení zásobníku.

Kód nekontroluje úspěch/neúspěch mnoha funkcí, které volá. To vše může selhat:

(a možná i další, které jsem si nevšiml).

Pro pArgs neexistuje Py_DECREF.

Bylo by možné vyhnout se konstrukci argumentu řazené kolekce členů pomocí PyObject_CallFunctionObjArgs namísto PyObject_CallObject.

Chybové zprávy by měly být zapsány na standardní chybu (cerr), nikoli na standardní výstup.

Je jasnější použít makra EXIT_SUCCESS a EXIT_FAILURE z & ltcstdlib & gt místo 0 a 1.

Kód volá PyArray_NDIM a PyArray_SHAPE na np_ret bez kontroly, zda je tento objekt ve skutečnosti pole. Nejprve zavolejte PyArray_Check.

Použití inicializace hodnoty pro proměnné int mi připadá zvrácené. S int i <> si musíte pamatovat, že výchozí konstruktor dává proměnné hodnotu 0. S int i = 0 není třeba si pamatovat (a kód není o nic méně účinný: zkompilovaný kód ve skutečnosti nevytváří dočasnou 0 objekt a poté zavolejte konstruktor přiřazení int).

Tento kód neposkytuje tolik informací o chybách, jak by mohl. Zejména chyby uvnitř Pythonu způsobují, že Python vytvoří objekt výjimky obsahující informace o chybě (viz „Zpracování výjimek“). Bylo by vhodné tento objekt vytisknout, pokud existuje, zaškrtnutím PyErr_Occurred a následným zavoláním PyErr_Print.

Každý blok kódu pro zpracování chyb musí vrátit účinek všech předchozích úspěšných bloků kódu. Tím je délka funkce kvadratický v počtu chybových případů! To je riskantní, protože pokaždé, když něco změníte, musíte podle toho upravit všechny chybové případy a je velmi snadné zapomenout (jako v §1.3 výše). Také bolest při psaní celého kódu pro zpracování chyb svádí k přeskočení zpracování chyb u funkcí, o kterých se domníváte, že pravděpodobně uspějí (jako v §1.2 výše).

V níže uvedeném revidovaném kódu najdete jeden způsob, jak zajistit, aby se každá operace „zpět“ zobrazila pouze jednou.


Někteří naši klienti

Rychle roste!

Snažíme se rozšířit naši přítomnost v USA!

Jako manažer rozvoje obchodu budete:

  • rozšířit podnikání v USA
  • nábor místních talentů (prodej, agenti, trenéři, konzultanti)
  • nábor místních trenérů a konzultantů

Nabízíme:

  • Systémy umělé inteligence a velkých dat na podporu vaší místní operace
  • high-tech automatizace
  • průběžně aktualizovaný katalog kurzů a obsah
  • dobrá zábava v mezinárodním týmu

Máte-li zájem provozovat high-tech, vysoce kvalitní školení a poradenskou činnost.


Každá kolekce má dítě (sbírka) vlastnictví. Snadné zjištění pomocí konzoly python:

Chcete-li získat první úroveň všech dílčích kolekcí, stačí iterovat seznam:

Chcete-li přidat novou kolekci, vytvořte nový datový blok a poté ji pomocí metody .link (collection) přidejte do libovolného souboru hlavní kolekce je:

Stejný princip platí pro všechny kolekce, bez ohledu na to, že kolekce je na první nebo jakékoli jiné úrovni. Příklad, jak přidat nový (pod) sbírka do aktivní sbírka:

Každou kolekci můžete také určit jejím názvem C.scene.collection.children ["Collection"] nebo můžete dokonce použít indexový operátor C.scene.collection.children [0], ale to je náchylné k chybám. V případě, že se změní název kolekce nebo hierarchie scén, jste ztraceni. Lepší praxí je pomocí metody pythons get () v zásadě provést hledání kolekce na prvním místě:

Pokročilý příklad, jak přidat novou kolekci do libovolné kolekce ve scéně pomocí rekurzivní smyčky na základě https://blender.stackexchange.com/a/137866:

Všimněte si, že přidáváte předměty do kolekcí stejným způsobem pouhým předáním objektu při volání metody .link (object) na skutečném objektu (sbírka) nemovitost, která je ve skutečnosti velmi pěkná a pohodlná:


Objekty FTP¶

K dispozici je několik metod ve dvou variantách: jedna pro zpracování textových souborů a druhá pro binární soubory. Ty jsou pojmenovány pro příkaz, který se používá, následovaný řádky pro textovou verzi nebo binární pro binární verzi.

Instance FTP mají následující metody:

FTP. set_debuglevel ( úroveň ) ¶

Nastavte úroveň ladění instance. Toto řídí množství vytištěného výstupu ladění. Výchozí hodnota 0 nevytváří žádný ladicí výstup. Hodnota 1 vytváří mírné množství ladicího výstupu, obvykle jeden řádek na požadavek. Hodnota 2 nebo vyšší produkuje maximální množství výstupu ladění, protokolování každého odeslaného a přijatého řádku na řídicím připojení.

FTP. připojit ( host = '', port = 0, timeout = Žádný, source_address = Žádné ) ¶

Připojte se k danému hostiteli a portu. Výchozí číslo portu je 21, jak je uvedeno ve specifikaci protokolu FTP. Zřídka je potřeba zadat jiné číslo portu. Tato funkce by měla být volána pouze jednou pro každou instanci, neměla by být volána vůbec, pokud byl při vytváření instance uveden hostitel. Všechny ostatní metody lze použít pouze po vytvoření připojení. Volitelné Časový limit parametr určuje časový limit v sekundách pro pokus o připojení. Jestli ne Časový limit je předáno, bude použito globální výchozí nastavení časového limitu. adresa_zdroje je 2-řazená kolekce členů (hostitel, port), na kterou se má zásuvka vázat jako zdrojová adresa před připojením.

Vyvolá událost auditu ftplib.connect s argumenty self, host, port.

Změněno ve verzi 3.3: adresa_zdroje parametr byl přidán.

Vraťte uvítací zprávu odeslanou serverem jako odpověď na počáteční připojení. (Tato zpráva někdy obsahuje prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebo informace nápovědy, které mohou být pro uživatele relevantní.)

Přihlaste se jako zadaný uživatel. The passwd a účt parametry jsou volitelné a výchozí pro prázdný řetězec. Jestli ne uživatel je zadán, výchozí je 'anonymní'. Li uživatel je 'anonymní', výchozí passwd je 'anonymní @'. Tato funkce by měla být volána pouze jednou pro každou instanci, po navázání spojení by neměla být volána vůbec, pokud byl při vytváření instance uveden hostitel a uživatel. Většina příkazů FTP je povolena pouze po přihlášení klienta účt parametr dodává „účetní informace“, to implementuje několik systémů.

Probíhá přenos souboru, který právě probíhá. Toto použití nemusí vždy fungovat, ale za pokus to stojí.

Odešlete na server jednoduchý příkazový řetězec a vraťte řetězec odpovědi.

Vyvolá událost auditu ftplib.sendcmd s argumenty self, cmd.

Odešlete na server jednoduchý příkazový řetězec a zpracovejte odpověď. Pokud obdržíte kód odpovědi odpovídající úspěchu (kódy v rozsahu 200–299), nic nevracejte. V opačném případě zvyšte error_reply.

Vyvolá událost auditu ftplib.sendcmd s argumenty self, cmd.

FTP. retrbinární ( cmd, zpětné volání, velikost bloku = 8192, zbytek = žádný ) ¶

Načíst soubor v režimu binárního přenosu. cmd by měl být vhodný příkaz RETR: 'RETR název_souboru'. The zpětné volání funkce je volána pro každý blok přijatých dat, přičemž jeden bajtový argument udává datový blok. Volitelné blokovat argument určuje maximální velikost bloku pro čtení na objektu soketu nízké úrovně vytvořeném k provedení skutečného přenosu (což bude také největší velikost datových bloků předaných do zpětné volání). Je zvoleno rozumné výchozí nastavení. zbytek znamená totéž jako v metodě transfercmd ().

FTP. retrlines ( cmd, zpětné volání = Žádné ) ¶

Načíst výpis souboru nebo adresáře v kódování určeném kódování parametr při inicializaci. cmd by měl být vhodný příkaz RETR (viz retrbinary ()) nebo příkaz jako LIST nebo NLST (obvykle jen řetězec 'LIST'). SEZNAM načte seznam souborů a informace o těchto souborech. NLST načte seznam názvů souborů. The zpětné volání funkce je volána pro každý řádek s řetězcovým argumentem obsahujícím řádek s odizolovaným koncovým CRLF. Výchozí zpětné volání vytiskne řádek do sys.stdout.

Povolte „pasivní“ režim, pokud val je pravda, jinak deaktivujte pasivní režim. Pasivní režim je ve výchozím nastavení zapnutý.

FTP. bouřlivý ( cmd, fp, velikost bloku = 8192, zpětné volání = Žádné, zbytek = žádný ) ¶

Uložte soubor v režimu binárního přenosu. cmd by měl být vhodný příkaz STOR: & quotSTOR název_souboru & quot. fp je souborový objekt (otevřený v binárním režimu), který se čte až do EOF pomocí metody read () v blocích o velikosti blokovat poskytnout data, která mají být uložena. The blokovat výchozí argument je 8192. zpětné volání je volitelný jeden parametr volatelný, který je volán v každém bloku dat po jeho odeslání. zbytek znamená totéž jako v metodě transfercmd ().

Změněno ve verzi 3.2: zbytek parametr přidán.

Uložte soubor v řádkovém režimu. cmd by měl být vhodný příkaz STOR (viz storbinary ()). Čáry se načítají do EOF z objektu souboru fp (otevřeno v binárním režimu) pomocí metody readline () k poskytnutí dat, která mají být uložena. zpětné volání je volitelný jeden parametr volatelný, který je volán na každém řádku po jeho odeslání.

FTP. přenos cmd ( cmd, zbytek = žádný ) ¶

Zahajte přenos přes datové připojení. Pokud je přenos aktivní, odešlete příkaz EPRT nebo PORT a příkaz přenosu zadaný cmda přijměte připojení. Pokud je server pasivní, odešlete příkaz EPSV nebo PASV, připojte se k němu a spusťte příkaz pro přenos. V každém případě vraťte zásuvku pro připojení.

Pokud je to volitelné zbytek je zadán, je na server odeslán příkaz REST, prochází zbytek jako argument. zbytek je obvykle posunutí bajtu do požadovaného souboru, které říká serveru, aby restartoval odesílání bajtů souboru v požadovaném odsazení a přeskočil počáteční bajty. Všimněte si však, že metoda transfercmd () převádí zbytek na řetězec s příponou kódování parametr zadaný při inicializaci, ale neprovádí se žádná kontrola obsahu řetězce. Pokud server nerozpozná příkaz REST, vyvolá se výjimka error_reply. Pokud k tomu dojde, jednoduše zavolejte transfercmd () bez zbytek argument.

FTP. ntransfercmd ( cmd, zbytek = žádný ) ¶

Stejně jako transfercmd (), ale vrací n -tici datového připojení a očekávanou velikost dat. Pokud nelze vypočítat očekávanou velikost, bude jako očekávaná velikost vrácena hodnota None. cmd a zbytek znamená totéž jako v transfercmd ().

Seznam adresářů ve standardizovaném formátu pomocí příkazu MLSD ( RFC 3659). Li cesta je vynechán, předpokládá se aktuální adresář. fakta je seznam řetězců představujících typ požadované informace (např. [& quottype & quot; & quotsize & quot; & quotperm & quot;). Vraťte objekt generátoru poskytující tuple dvou prvků pro každý soubor nalezený v cestě. Prvním prvkem je název souboru, druhým je slovník obsahující fakta o názvu souboru. Obsah tohoto slovníku může být omezen příponou fakta argument, ale server nezaručuje, že vrátí všechna požadovaná fakta.

Vrátí seznam názvů souborů vrácených příkazem NLST. Volitelné argument je adresář k vypsání (výchozí je aktuální adresář serveru). K předání nestandardních voleb příkazu NLST lze použít více argumentů.

Pokud váš server podporuje příkaz, mlsd () nabízí lepší API.

Vytvořte seznam adresářů vrácený příkazem LIST a vytiskněte jej na standardní výstup. Volitelné argument je adresář k vypsání (výchozí je aktuální adresář serveru). K předání nestandardních voleb příkazu LIST lze použít více argumentů. Pokud je posledním argumentem funkce, použije se jako a zpětné volání fungovat jako u retrlines () výchozí tiskne na sys.stdout. Tato metoda vrací None.

Pokud váš server podporuje příkaz, mlsd () nabízí lepší API.

Přejmenuj soubor ze jména na serveru do pojmenovat.

Odeberte soubor s názvem název souboru ze serveru. Pokud je úspěšný, vrátí text odpovědi, v opačném případě vyvolá error_perm u chyb oprávnění nebo error_reply u jiných chyb.

Nastavte aktuální adresář na serveru.

Vytvořte nový adresář na serveru.

Vraťte cestu k aktuálnímu adresáři na serveru.

Odstraňte pojmenovaný adresář dirname na serveru.

Vyžádejte si velikost pojmenovaného souboru název souboru na serveru. Při úspěchu se velikost souboru vrátí jako celé číslo, jinak se vrátí None. Všimněte si, že příkaz SIZE není standardizován, ale je podporován mnoha běžnými implementacemi serverů.

Odešlete na server příkaz QUIT a ukončete připojení. Toto je „zdvořilý“ způsob uzavření připojení, ale může způsobit výjimku, pokud server odpoví chybou na příkaz QUIT. To znamená volání metody close (), která činí instanci FTP zbytečnou pro následující volání (viz níže).

Ukončete připojení jednostranně. To by nemělo být použito na již uzavřené připojení, například po úspěšném volání quit (). Po tomto volání by již instance FTP neměla být používána (po volání close () nebo quit () nemůžete znovu otevřít připojení vydáním jiné metody login ()).


Ujistěte se, že opravdu potřebujete svůj úkol spouštět opakovaně. Tomu se říká zaneprázdněné čekání a téměř vždy neoptimální. Pokud je vaším úkolem kontrola výstupu podprocesu, stačí například subprocess.wait (), aby se dokončil. Pokud je vaším úkolem počkat, až se dotknete souboru nebo adresáře v souborovém systému, můžete použít pyinotify ke spuštění kódu z události souborového systému zpracované jádrem.

Takto píšete nekonečnou smyčku pro zaneprázdněné čekání, aniž byste spotřebovali příliš mnoho CPU.


Zatímco přeinstalování Ubuntu je pravděpodobně nejjednodušší způsob, stojí za to zdůraznit, že je možné obnovit bez přeinstalování všeho.

Chcete -li to provést, ručně si stáhněte balíček python2.7 (a jeho závislosti) a ručně je nainstalujte pomocí dpkg (obejití APT, které vyžaduje Python). Jakmile je nainstalován, apt by měl znovu fungovat, a tak apt-get install ubuntu-desktop obnoví váš systém. (Pokud apt-get stále nefunguje, možná budete také muset stáhnout a nainstalovat všechny chybějící závislosti.)

Pokud budete v budoucnu potřebovat přeinstalovat balíček, použijte místo toho

který balíček znovu nainstaluje, aniž by bylo nutné odebrat závislosti.

Odebrání Pythonu není dobrý nápad, protože na něm závisí velká část Ubuntu. Možná jste viděli varování, které vám říká, které balíčky závisí na pythonu, a proto budou s Pythonem odstraněny. Při pokračování skončíte s docela svlečeným OS.

Přeinstalování Ubuntu by nyní bylo nejsnadnějším a nejbezpečnějším způsobem, jak jej získat zpět. Dávejte pozor, abyste při tom neodstranili svůj DOMŮ.

Pokud pro někoho není příliš pozdě, nebo pokud jste v poslední době narazili na tento problém, spustil jsem ho takto:

Řídil jsem se radou Mechanického šneka a stáhl všechny balíčky pomocí Synaptic. Vybral jsem všechny příslušné balíčky, v podstatě vše s „python“, „python2“, „python3“, „apt“, „python-apt“ atd., Které již byly nainstalovány v mém počítači, označil je pro přeinstalování, a když udeřím aplikovat, Ujistil jsem se, že jsem je pouze stáhl.

Poté jsem pod rootem přešel do složky/var/cache/apt/archives a spustil následující příkaz, abych ručně přeinstaloval vše, co jsem stáhl (zde uvidíte všechny balíčky, které jste stáhli pomocí Synaptic):

Každopádně jsem tuto chybu apt_pkg dostával vždy, když jsem dostal chybovou zprávu ze skriptu Pythonu v Aptaně, a včera, když jsem se pokoušel přidat repo. Nyní alespoň mohu bez problémů přidat repo, ale stále se zobrazuje chyba apt_pkg, kdykoli dojde k chybě v mých skriptech Pythonu.

Spuštění skriptu mimo Aptanu voláním python3.2 nebo python3, které ukazuje na 3,2 funguje (což znamená, že dostanu chybu skriptu bez chyby apt_pkg), ale pokud ji spustím s python3.3, pak je chyba zpět.


`jupyter notebook` hodí` jupyter` není rozpoznána chyba v cmd win 10

Používám python 3.8 v režimu offline. Totiž pokud potřebuji k instalaci nějaký balíček, půjdu si stáhnout ten balíček.whl nebo package.tar.gz a nainstalovat pomocí pip install package.whl. Jednou jsem chtěl nainstalovat jupyter notebook a to vyžadovalo instalaci spousty dalších balíčků. Trpělivě jsem instaloval vše potřebné. Na konci mám následující stopu:

Myslel jsem "teď to bude fungovat"ale mýlil jsem se, příkaz jupyter notebook v terminálu hodil: 'jupyter' nebyl rozpoznán jako interní nebo externí příkaz, ovladatelný program nebo dávkový soubor.

Pokoušel jsem se najít řešení, vygooglil jsem a zjistil, že buď mám použít Anacondu, nebo mít ve svém souboru jupyter.exe C: py38 Skripty cesta (a tato přesná cesta by měla být přidána do systémových proměnných). Ale nemám tam jupyter.exe, ale už jsem přidal C: py38 Skripty na výše uvedené místo. Nejsem ochoten použít Anacondu (to je další příběh) a pro druhou část jsou ve složce tyto soubory:

Zkoušel jsem restartovat PC, ale bez výsledku.

Mohl by s tím někdo pomoci? dík

Upravit: Nevím, co má jupyter-notebook dělat, ale když jej zadám do cmd, vyvolá následující:


Podívejte se na video: QGIS Python PyQGIS - Show Error, Warning, and Success Messages