Tektonika desek

Plate Tectonics - kontinentální mapy Pangea

Plate Tectonics - kontinentální mapy Pangea



Ilustrace z USGS.

Tektonika desek

Desková tektonika je studium litosféry, vnější části Země sestávající z kůry a části horního pláště. Litosféra je rozdělena na asi tucet velkých talířů, které se pohybují a vzájemně spolupracují při vytváření zemětřesení, pohoří, sopečné činnosti, oceánských zákopů a mnoha dalších prvků. V důsledku těchto pohybů talířů se kontinenty a oceánské pánve pohybují a mění se ve tvaru.

Pořadí map na této stránce ukazuje, jak velké superkontinent známý jako Pangea byl rozdělen do několika kusů, z nichž každý byl součástí mobilní desky litosféry. Tyto kousky se měly stát současnými kontinenty Země. Časová sekvence znázorněná mapami sleduje stopy kontinentů po jejich aktuální polohy.

Na počátku 20. století navrhl Alfred Wegener myšlenku Continental Drift. Jeho myšlenky se soustředily kolem kontinentů pohybujících se po tváři Země. Myšlenka nebyla úplně správná - ve srovnání s dnešní teorií talířové tektoniky - ale jeho myšlení bylo na správné cestě. Navíc pravopisná varianta Pangea je „PangeaObjevuje se v některých učebnicích a glosářích, ale Pangea je v současné době preferovaným hláskováním.