Více

Sada nástrojů Python pro více vstupů v Arcgisu

Sada nástrojů Python pro více vstupů v Arcgisu


Používám Python toolbox v arcgis, je možné přidat tabulku více vstupních souborů?

A je možné filtrovat vstupní soubory povolené příponou?


Nastavením parametru můžete nastavit, aby parametr (vstupní pole) přijímal více hodnotmultiValuevlastnost True.

Filtry typů souborů lze přidat nastavenímfilter.listvlastnost do seznamu přijímaných typů souborů.

def getParameterInfo (self): # Files params = arcpy.Parameter () params.name = u'Files 'params.displayName = u'Files' params.parameterType = 'Povinné' params.direction = 'Vstup' params.datatype = u 'DEFile' params.multiValue = True # Nastavit tak, aby přijímal více hodnot params.filter.list = ['jpg', 'png', 'pdf'] # Nastavit toto pro filtrování vstupních typů souborů podle návratu přípony [parametry]

Zde jsou výsledky z použití výše uvedenéhogetParameterInfo ()vlastnosti omezit mé typy souborů na JPG, PNG a PDF:

Bez filtru

S filtrem

Filtrované soubory přidané do nástroje

Další informace viz Vytváření parametrů s více hodnotami a Použití filtrů na parametr na webu nápovědy ArcGIS pro Desktop.