Více

Jak odstranit vybrané řádky pomocí ArcPy?

Jak odstranit vybrané řádky pomocí ArcPy?


Chci odstranit všechny řádky ve třídě prvků, ale zůstat řádky 1 až 5. Na druhou stranu chci zůstat prvních pět řádků a odstranit další. Vím, že musím použít vyhledávací kurzor a aktualizovat kurzor, ale nemohl jsem je použít. Jak mohu smazat řádky pomocí ArcPy?


K odstranění řádků podle vašich podmínek můžete použít aktualizační kurzor. V tomto příkladu jsou odstraněny všechny řádky, kde je OBJECTID> 5.

importovat arcpy fc = r'C:  temp  test.gdb  tmp 's arcpy.da.UpdateCursor (fc, "OBJECTID") jako kurzor: pro řádek v kurzoru: pokud řádek [0]> 5: cursor.deleteRow ( )

Případně použijte Select Layer By Attribute (Data Management).

import arcpy, os fc = r'C:  temp  test.gdb  tmp 'outws = r'C:  temp  test.gdb' # Vytvořte vrstvu z třídy prvků arcpy.MakeFeatureLayer_management (fc, "fc_lyr") # Pomocí dotazu SQL vyberte OBJECTID 1 - 5 arcpy.SelectLayerByAttribute_management ("fc_lyr", "", "" OBJECTID "<= 5 ') # Zapište vybrané prvky do nové třídy prvků arcpy.CopyFeatures_management (" fc_lyr ", os .path.join (outws, "fc_out"))

Podívejte se na video: Word, odstranit tabulky a řádky tabulky, buňky