Více

Jak stylovat vektorovou vrstvu v QGIS pomocí hexadecimálního barevného kódu uloženého v atributu?

Jak stylovat vektorovou vrstvu v QGIS pomocí hexadecimálního barevného kódu uloženého v atributu?


Mám polygonový tvarový soubor, který ukládá šestnáctkové barevné kódy do konkrétního atributu.

gid | štítek | barva --------- + ----------- + ------------ 1 | Plodiny | # FF5F2C 2 | Les | # 00FF00 3 | Rybník | # 0000FF 4 | Les | # 00FF00

Hledal jsem způsob, jak říci QGIS, aby četl tyto hodnoty, aby s nimi stylizoval polygony. O tom nic nenajdu.

Doufal jsem, že to bude možné, aniž bych se ponořil do Python Console (což mě stále děsí ...).


Ve vlastnostech vrstvy klikněte na „Jednoduché vyplnění“ (v levé části). Na pravé straně klikněte na symbol pro barvu definovanou datem a vyberte Typ pole: řetězec> barva (pole v tabulce atributů).

Funguje v QGIS 2.8.2. Ale v legendě mapy mi chybí různé barvy pro tento „buffer“ vrstvy.


Podívejte se na video: QGIS - oříznutí vektorové vrstvy