Více

Zveřejňujete UserCredentials s AsyncTask z ArcGIS pro Android?

Zveřejňujete UserCredentials s AsyncTask z ArcGIS pro Android?


Můj problém je, že chci získat data JSON z ArcGIS pro Server

Například: http://xxxx.com/arcgis/rest/services/Map/MapServer/legend?f=pjson

Mohu získat a číst data JSON z této adresy URL, ale pokud má ArcGIS pro server heslo, které jsem nemohl, musím použít UserCredentials, ale každý ukázkový příklad používá UserCredentials pro úkol identity nebo querytask, ale čtu data z URL.

Jak mohu poslat UserCredentials pomocí svého AsyncTask?


Tyto koncové body v API nepodporujeme, takže musíte ctít REST API a analyzovat JSON. Koncové body zabezpečené služby budou vyžadovat, abyste se ověřili na požadavku URL, nikoli pomocí UserCredentials. URL bude mít podobu:

http://domain.com/ArcGIS/rest/services/folder/service/MapServer?token=mytoken./legend

Příklad vytvoření legendy v Android API najdete zde.

Zveřejnění: Jsem vedoucím produktovým inženýrem pro ArcGIS Runtime SDK pro Android v Esri.


Podívejte se na video: Baze podataka 03 predavanje